Ajankohtaista – Kokemäen ravirata

Seuraa täällä ajankohtaisia tapahtumiamme. Päivitämme sivuille tiedot raveista ja muusta ajankohtaisesta. Järjestämme esimerkiksi erilaisia ponitapahtumia ympäri vuoden.

Sataravi Oy:n yleinen kokous

Sataravi Oy:n yleinen kokous pidetään torstaina 23. tammikuuta 2020 Pitkäjärven  vapaa-aikakeskuksessa klo 18.30 alkaen. Tilaisuus alkaa kahvilla.

 

Kokemäen raveissa ei kastuttu

”Kokonaisuutena kausi oli hyvä”, tiivisti Sataravin hallituksen puheenjohtaja Meri Elomaa Kokemäen ravikauden 2019.

”Totovaihdot vähän laskivat, mutta kokolailla tyytyväinen olen niihinkin. Painetta tulee, kun samana päivänä ajetaan useat ravit. Ja pelivaihdothan ovat laskeneet valtakunnallisestikin”, Elomaa totesi.

Kokemäen neljien vuonna 2019 järjestettyjen totoravien yhteisvaihto oli 481 613, 40 euroa.

Elomaa katsoo Kokemäen raveissa käyneiden ihmisten olleen tyytyväisiä niin totoraveihin kuin muihinkin Kokemäellä järjestettyihin kilpailuihin.

”Myönteistä palautetta on tullut.”

”Kesä meni tosi hyvin siinäkin mielessä, että kolareita ei tullut, vettä ei satanut pisaraakaan eikä yksikään hevonen karannut.”

Elomaa kiitti Sataravin talkoolaisia ja yhteistyökumppaneita.

”Kun kimpassa tehdään, saadaan paljon aikaan.”

Sulakkeet paukkuivat aiemmin Kokemäen ravirata-alueella jatkuvasti, mutta nyttemmin ongelma on ainakin lähes poistunut. Rata-alueella on tehty teknisiä parannuksia ja sähköjärjestelmää on varmistettu. Rata-alueelle on vuonna 2019 vedetty uudet kaapelit ja sähkönmittauskeskukset on uusittu.

Tuomaritornin ja tallialueen välille on vedetty valokuitukaapelit, jotka mahdollistavat tulosten lähettämisen tuomaritornista varikkoalueelle.

”Hyviä ja erittäin tarpeellisia investointeja”, mainitsi Sataravin hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Hakasuo, jonka johdolla uudistukset tehtiin. Hän muistutti, että sähkön kulutus on rata-alueella kasvanut sähköä vaativien laitteiden lisääntyessä oleellisesti.

Uudistukset maksoivat muutamia tuhansia euroja.

”Hyvä kausi, hyvät kelit ja paljon porukkaa”, paketoi Sataravin hallituksen jäsen Matti Lammela Kokemäen ravikauden 2019.

Lammelakin viittasi Sataravin tekemiin investointeihin ja mainitsi niistä lähtöauton hankinnan. Kyse on Porin raviradan entisestä lähtöautosta.

Sataravi järjesti Kokemäen raviradalla totoravien lisäksi pokaaliravit, poniravit ja viimeksi 22. syyskuuta paikallisravit. Lisäksi Jokilaakson Hevosystävät ry järjesti Kokemäellä pokaaliravit.

Kokemäellä ravataan myös ensi vuonna neljät totoravit.

Petri Parppei

KUVA: Kokemäen ravikausi 2019 päättyi sunnuntaina 22. syyskuuta. Kuva lähdöstä, jossa voiton vienyt Lovely Secret juoksi vielä viimeisellä takasuoralla toisella radalla ilman vetoapua. Johdossa oli tässä vaiheessa Olivier. Voiton ajoi Lovely Secretin valmentaja, honkilahtelainen Matti Lammela.

 

Tulokset


 

Osakkeenomistajien kokous 26.1.23

Lue lisää

Ravipäivät 2023

Lue lisää

Jokilaakson pokaaliravit su 4.9.22 klo 14 alkaen

Lue lisää

Juhannusravien tukijat

Lue lisää

Perinteinen Nakkila-Kiukainen haasteajo

Lue lisää

Suomenhevosravit la 14.5

Lue lisää

Talkoot la 30.4 ja su 1.5.2022

Lue lisää

Ravipäivät 2022

Lue lisää

Pokaaliravit su 26.9.21 klo 13 alkaen

Lue lisää

Suomenhevosten työmestaruuskilpailu la 28.8.21 klo 9 alkaen

Lue lisää

Juhannusravit ravataan la 26.6 ja su 27.6

Lue lisää

Suomenhevosravit la 22.5

Lue lisää

Kesän 2021 ravipäivät Kokemäellä! 

Lue lisää

Kiitos kaikille talkoolaisille ja toimihenkilöille kesäkaudesta 2020! 

Lue lisää

Kokemäen ravikausi jatkuu

Lue lisää

Kokemäen ravikausi alkaa

Lue lisää

15.8 Sarja 3: Nakkila-Kiukainen haasteajon kuskit 

Lue lisää

Toimintaohjeet harkkareihin 

Lue lisää

Kokemäen kesä- ja harjoitusravit 2020

Lue lisää

Juhannusravit

Lue lisää
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Sataravi Oy (0134181-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Meri elomaa
0500 327 687
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Sataravi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Sataravi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna