Sataravin historia

Kokemäellä on järjestetty kesäraveja jo  yli 70 vuoden ajan. Kesäraveja alettiin järjestää Kokemäellä vuonna 1947, kun hyvillä hevosillaan mainetta saavuttanut Kokemäen kartanon isäntä Erik E. Grönlund lahjoitti 18 hehtaaria maata ravikäyttöön.

Sataravi Oy:n perustava kokous pidettiin Kokemäen kartanossa 23. toukokuuta 1946. Maakunnan ravirata Porissa oli sodan aikana tarvittu Saksan ilmavoimille ja myöhemmin siviili-ilmailulle.

Ensimmäiset ravit järjestettiin Kokemäellä 14. - 15. kesäkuuta, ja sunnuntaina paikalla oli 5 000 henkilöä. Ravien järjestäjänä olivat Satakunnan Hevosjalostusliitto, Kokemäen Hevoskasvatusyhdistys ja Räisälän hevosjalostusyhdistys.

Sittemmin Kokemäen ravirata on ollut täydessä toiminnassa  ja toimii pääasiassa asiallaansa omistautuneiden vapaaehtoistensa voimin. Kaikki tuotto ohjataan raviradan ja hevostalouden tarpeisiin, Satakuntalaisen raviurheilun jatkuvuuden hyväksi.

Yläkuvassa Erik E. Grönlundin omistama Sasuke, joka on haudattu Kokemäen raviradan keskikentälle. Syyskuun lopulla 2021 Räisälän Hevosjalostusyhdistyksen puuhamiehet, puheenjohtaja Unto Tuomi ja johtokunnan jäsen Reima Karonen kävivät siistimässä ja puomittamassa uudelleen Sasukkeen muistokiven, joka sijaitsee Kokemäen raviradan eteläkaarteen  tuntumassa. 

.      

Suomenhevosravit joka kesä

Sataravissa järjestettiin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi sunnuntaina 11. kesäkuuta 2017 nostalgiaravit, joissa juostiin kokemäkeläisen ravihistorian, 110-vuotiaan suomenhevoskantakirjan ja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi pelkkiä suomenhevoslähtöjä. Teimme tästä jokavuotisen perinteen ja  kunnioitamme Suomen hevoskantaa ja 100-vuotiasta Suomea vastaisuudessakin järjestämällä Suomenhevosravit joka kesä.

Juhlavuoden taidekilpailuun osallistui 70 osallistujaa

100-vuotiaan Suomen kunniaksi Sataravissa järjestettiin Suomi ja hevonen 100 vuotta -kuvataidekilpailu ja kilpailuteosten taidenäyttely Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksessa.

Kilpailulla juhlittiin hevosen ja Suomen kansan suhdetta, mutta myös kunnioitettiin Erik Grönlundin vaikutusta taiteen ystävänä. Satakunta on luonteva paikka hevosaiheisen taidekilpailun järjestämiseen myös Emil Cedercreutzin perinnön takia.

Sataravin järjestämän Suomi ja hevonen 100 vuotta -taidekilpailun voitti laitilalainen Jyrki Siivonen teoksellaan Pyöreitävuosia 2017. Valinnan tekivät kuvataiteilijat Miina Äkkijyrkkä ja Johanna Oras sekä Cedercreutzin museonjohtaja Henry Flinkman ja hevosvalokuvaaja Taru Peltosaari. Tuomariston sihteerinä toimi Kokemäen kaupunginjohtaja Reijo Siltala.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista


Osakkeenomistajien kokous 26.1.23

Lue lisää

Ravipäivät 2023

Lue lisää

Jokilaakson pokaaliravit su 4.9.22 klo 14 alkaen

Lue lisää
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Sataravi Oy (0134181-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Meri elomaa
0500 327 687
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Sataravi Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Sataravi Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna